V týdeníku Euro, který vyšel 2. září 2019 (elektronická verze příslušného článku je k přečtení ZDE), jsem se dozvěděl, že jsem 10. srpna 2019 vystoupil jako řečník „ve společnosti například předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase na akci české ultrapravicové a nacionálně-konzervativní scény s názvem ‘Vlastenecké setkání‘ na zámku Příčovy u Sedlčan, kterou spolupořádaly Nadační fond Má vlast Michala Semína, místopředsedy Akce D.O.S.T., Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže, konspirační časopis Šifra či proruský online kanál Raptor TV“.

U vchodu nebyl nikdo kádrován

Pokládám periodikum Euro za seriózní médium, které by v žádném případě nechtělo klamat čtenáře mylnými informacemi, ať už z důvodů zištných či ideologických. Byl bych rád, kdyby si zmíněný časopis tento čistý štít zachoval, a z tohoto důvodu chci redakci informovat, že z výše uvedeného souvětí je pravdivé pouze konstatování, že jsem měl na Vlasteneckém setkání v Příčovech v srpnu krátkou přednášku (k přečtení je ZDE). Snažil jsem se v ní vysvětlit, proč nepovažuji patriotismus za anachronismus, ale za stále nosný a potřebný občanský postoj. Akci, jíž se účastnilo kolem dvou set osob, uspořádala Alice Tomková a je nutné zdůraznit, že žádní spolupořadatelé neexistovali. Kultivovaná a altruistická MUDr. Tomková se snaží materiálně a duchovně probudit k životu místní zchátralý zámeček. Pokud by se v každé české obci našla takto obětavá osobnost, vzhled naší země by svou malebností zastínil Rakousko či Švýcarsko. Ocitl jsem se v Příčovech ve společnosti vzácných lidí, jako je podnětný myslitel Alexander Tomský, spisovatel Benjamin Kuras či bystrý a kritický pozorovatel české společnosti Petr Hampl. Fakt, že je autor článku nezmínil, ale místo toho explicitně vyzdvihl přítomnost osoby, která na setkání aktivně vůbec nevystoupila, svědčí o snaze diskreditovat celou akci jakožto shromáždění bizarních či marginálních zjevů extremistické scény. Je potřebné navíc dodat, že na setkání měl přístup každý, nikdo nebyl u vchodu „kádrován“.

Věřím, že vznikla nová tradice

Jde o nespravedlivou denunciaci a stigmatizaci. Vlastenecké setkání v Příčovech (bližší zpravodajství například ZDE), které, jak doufám, založilo tradici, bylo zajímavým střetem názorů o současnosti a budoucnosti české národní existence. Svým založením se nejvíce blížím sociálnímu konzervatismu. Zároveň se hlásím k ideálům demokracie, svobody a humanismu. Jakékoliv spojování s ultrapravicovými silami rozhodně odmítám a doufám, že redakce týdeníku Eura zjedná ve své charakteristice Vlasteneckého setkání na zámku Příčovy u Sedlčan nápravu.

(Autorem glosy je prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. Působí jako vysokoškolský pedagog a zároveň je oblastním koordinátorem vznikajícího hnutí občanů Trikolóra pro Prahu 4.)