Aleš PřichystalAleš Přichystal v Příčovech pokřtí svou novou knihu Soumrak liberálů- strategie porážky. Knihu bude možné koupit přímo na místě. Bude možné koupit i jeho dříve vydané knihy.

Aleš Přichystal je znám jako bývalý šéf Zemské domobrany je dosud autorem tří knih:

V knize Přežít nebo zemřít shromáždil a přehledně utřídil množství materiálu, který se týká zásadního problému: jak přežít, když přijde nečekaná situace, která „vyřadí z provozu“ civilizaci, jak ji známe.

Ve službě vlasti se věnuje otázce domobran.

Den poté v naší obci je praktický manuál, jak se připravit a jak postupovat v případě vzniku mimořádné události velkého rozsahu (MUVR), určený zejména pro starosty a krizové manažery měst a obcí, ale také pro každého, kdo se nespoléhá na to, že se o něho při mimořádně velké krizové situaci stát nebo někdo jiný postará.