Prezident České republiky, Ing. Miloš Zeman, udělil svou záštitu třetímu Vlasteneckému setkání v Příčovech.

záštita