Panelové diskuze se zúčastnili Ivo Budil, Petr Hampl, Jaroslav Foldyna a Radoslav Štědroň. Moderovali Viktoria Hradská a Michal Semín.

Docent Budil ve svém příspěvku řekl mimo jiné: "Intelektuálně plodné 19. století nabídlo celou řadu kolektivních identit - rasa, třída, národ... Ukázalo se, že moderní svobodné demokratické instituce se zrodily právě na tomto etnickém národním základě. Tam, kde se politické institutuce neopírají o tento národní etnický základ, tam jsou často disfunkční."

Jaroslav Foldyna uvedl: "Vlast a národ jsou základní stavební kameny identity každého člověka.Jde o hodnoty natolik důležité, že naši předkové neváhali prolévat za ně krev.... Kde by vlastně byli všichni ti genderoví myslitelé, kdyby neexistoval stát, národ a vlast?"

Petr Hampl připomněl jednu z myšlenek zakladatelů Spojených států amerických: "Republikánský režim může fungovat pouze tehdy, jestli ti, kdo vládnou, jsou oddáni myšlence chránit životní styl většiny." V této souvislosti upozornil, že ti, kdo dnes drží většinu politické a ekonomické moci, nejen, že nejsou této myšlence oddáni, ale dokonce se snaží životní styl většiny zničit.

Radovan Štědroň, předseda Strany přímé demokracie, hovořil o potřebě nové ústavy, které by byla schválena až po dvouleté celonárodní diskuzi.

Celý panel, včetně dotazů posluchačů a diskuze, je ke shlédnutí níže.