Zámek Příčovy

Zámek v Příčovech prochází v současné době postupnou rekonstrukcí. Jeho majitelka MUDr. Alice Tomková zároveň pracuje na tom, aby se z něj stalo významné regionální kulturní centrum - místo, kde probíhají koncerty, literární setkání a další zajímavé akce.

Příčovský zámek má historický význam díky své architektuře a díky stavu a obsahu některých dokumentů, které se dochovaly a zmiňují se o něm. Poskytuje nám i dalším generacím nesmazatelný pohled na vývoj barokních panských sídel nejen v okolí Sedlčan.

V případě mlýnu jde o zbytky jednoho z nejstarších, nejkrásnějších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Přesná doba jeho vzniku ani zakladatel nejsou známy. Výstavba se odhaduje do období 16. až začátku 17. století a zakladatelem mohl být podle některých údajů Jakub Krčín, Schönpflugové z Gamsenbergu, kteří postavili v letech 1718 až 1784 v obci nejen zámek, ale též několik hospodářských objektů, František Norbert Kfelíř ze Zakšova, jenž Příčovy vlastnil v letech 1757 až 1764, nebo také Lobkovicové.

Ani přesná doba, kdy vznikla vesnice Příčovy, není dosud známa. Vzhledem k jejímu původnímu jménu Přechův Luh, které označovalo místo neosídlené, zamokřené, však můžeme soudit, že byla založena v průběhu 12. až 13. století. Písemné zprávy o vesnici však pocházejí až z druhé poloviny 14. století. Tehdy ves patřila do majetku mocného rodu jihočeských Rožmberků. Vůbec první dochovaná písemná zmínka o Příčovech pochází z 29. března 1365, kdy bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka darovali faráři v kostele v Dublovicích roční plat zapsaný na jejich majetku z pozemků patřících vesnicím Dublovice a právě Příčovy. Součástí rožmberského majetku pak byly Příčovy ještě několik následujících let.

Další informace o Příčovském zámku najdete zde.

Sýpka zámku v Příčovech

zámek